“Svaki  Superbrand ima uspostavljeni vrhunski ugled na svom segmentu tržišta kao i na tržištu u celini. Svojim klijentima nudi značajne opipljive ili očigledne prednosti u odnosu na konkurente, što javnost (svesno ili podsvesno) prepoznaje i zahteva.“

Status Superbrand ne dodeljuje se na osnovu „golih činjenica“ kao što su udeo na tržištu, godišnji promet ili obim prodaje, visina dobiti. Takva komparativna procena različitih proizvoda, usluga i poslovanja u različitim segmentima tržišnog spektra, ili čak i u okvirima određenog segmenta tržišta, ne uspeva da tačno prikaže prirodu Superbrendova.

Kvalifikujući faktor koji jednom brendu daje status Superbrand upravo i jeste kolektivno subjektivno mišljenje koje je dati brend uspeo da uspostavi  među svojim klijentima i u široj javnosti. Upravo taj kolektivni doživljaj, koji se i potvrđuje kroz proces izbora za Superbrands, jeste ono što status superbrenda potvrđuje i beleži.  
Međutim, zajedničko iskustvo vezano za Superbrands širom sveta stalno iznova pokazuje da se pozitivni subjektivni doživljaj javnosti koji se na odnosi na određeni brend skoro bez izuzetka poklapa sa izuzetnim uspesima tog brenda i kada se radi o „golim činjenicama“, kao što se može videti, između ostalog, i iz njihovog udela na tržištu, prodaje, profitabilnosti i nagrada za kvalitet stečenih u oštroj međunarodnoj konkurenciji.

Superbrendovi širom sveta

Angola • Argentina • Australia • Austria • Azerbaijan • Bahrain • Bangladesh • Belgium • Bosnia & Herzegovina • Brazil • Bulgaria • Cambodia • Canada • Chile • China • Colombia • Croatia • Czech Republic • Denmark • Dominican Republic • Ecuador • Egypt • Estonia • Finland • France • FYR of Macedonia • Germany • Ghana • Greece • Guatemala • Honduras • Hong Kong • Hungary • Iceland • India • Indonesia • Israel • Italy • Japan • Kazakhstan • Kenya • Kuwait • Latvia • Lebanon • Lithuania • Luxembourg • Malaysia • Maldives • Malta • Mauritius • Mexico • Morocco • Mozambique • Netherlands • New Zealand • Nigeria • Norway • Oman • Pakistan • Panama • Philippines • Poland • Portugal • Republic of Korea • Romania • Russian Federation • Saudi Arabia • Serbia • Singapore • Slovakia • Slovenia • South Africa • Spain • Sri Lanka • Sweden • Switzerland • Taiwan • Tanzania • Thailand • Turkey • Uganda • United Arab Emirates • United Kingdom • United States of America • Uruguay • Vietnam

Više informacija na: www.superbrands.com